Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING SMULPAKKETTEN.NL EN KLEURRIJKSERVIES.NL


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Smulpakketten.nl en Kleurrijkservies.nl kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Smulpakketten.nl c.q. Kleurrijkservies.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Smulpakketten.nl c.q. Kleurrijkservies.nl verstrekt.

Smulpakketten.nl c.q. Kleurrijkservies.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw E-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM SMULPAKKETTEN.NL c.q. KLEURRIJKSERVIES.NL GEGEVENS NODIG HEEFT

Smulpakketten.nl c.q. Kleurrijkservies.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Smulpakketten.nl c.q. Kleurrijkservies.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten verkoop overeenkomst (en).
HOE LANG BEWAART SMULPAKKETTEN.NL c.q. KLEURRIJKSERVIES.NL UW GEGEVENS?
Smulpakketten.nl c.q. Kleurrijkservies.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Smulpakketten.nl c.q. Kleurrijkservies.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Smulpakketten.nl c.q. Kleurrijkservies.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Smulpakketten.nl c.q. Kleurrijkservies.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@smulpakketten.nl. Smulpakketten.nl c.q. Kleurrijkservies.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Smulpakketten.nl c.q. Kleurrijkservies.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Smulpakketten.nl c.q. Kleurrijkservies.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Smulpakketten.nl c.q. Kleurrijkservies.nl via info@smulpakketten.nl. www.smulpakketten.nl en www.kleurrijkservies.nl zijn websites van Smulpakketten.nl .

Smulpakketten.nl is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Eeneind 27, 5674 VR Nuenen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 62627368
Telefoon: 040-2952527

E-mailadres: info@smulpakketten.nl